โทรศัพท์: 86 10 8809 9016
EMAIL: gbstandard@hotmail.com
ค้นหามาตรฐาน        Disclaimer   
 ฉบับภาษาจีน 
 
 
 
No 

ผลการค้นหา  gb

1 GBZ 24847-2009  Technical guide on 1000kV AC system voltage and reactive power  USD 232.20
2 GBZ 24846-2009  Preventive test standards of 1000kV AC electrical equipments  USD 1362.20
3 GBZ 24842-2009  Overvoltage and insulation coordination of 1000kV UHV AC transmission project  USD 1454.80
4 GBZ 24841-2009  Technical specification for capacitor voltage transformers of 1000kV ac system  USD 556.80
5 GBZ 24838-2009  Specification for 1100kV alternating-current high-voltage circuit-breakers  USD 1408.00
6 GBZ 24835-2009  Regulation of operation and maintenance for 1000kV gas-insulated metal-enclosed switchgear  USD 751.60
7 GBZ 21701-2008  Code of quality and safety control on poultry and poultry products for export  USD 262.00
8 GBZ 2.2-2007  Occupational exposure limits for hazardous agents in the workplace Part 2 Physical agents  USD 104.80
9 GBZ 2.1-2007  Occupational exposure limits for hazardous agents in the workplace Chemical hazardous agents  USD 173.00
10 GBZ 18620.1-2008  Cylindrical gears_Code of inspection practice_Part 1 Inspection of corresponding flanks of gear teeth  USD 259.20
11 GBZ 24844-2009  Technical specicaltion for oil-immersed shunt reactor of 1000kV ac system  USD 496.40
12 GBZ 24843-2009  Technical specification of 1000 kV single phase oil-immersed auto-transformer  USD 627.00
13 GBZ 24837-2009  Specification for 1100kV alternating-current disconnectors and earthing switches  USD 1946.80
14 GBZ 24836-2009  Specification for 1100kV gas-insulated metal-enclosed switchgear  USD 1983.60
15 GBT 9996.2-2008  Determination of appearance quality of yarns made of cotton or man-made fibers,or their blends by winding on the black board-Part 2:Individual assessment  USD 64.60
16 GBT 9984-2008  Test methods for industrial sodium tripolyphosphate  USD 447.20
17 GBT 9978.1-2008  Fire-resistance tests-Elements of building construction-Part 1: General requirements  USD 374.00
18 GBT 9969-2008  General principles for preparation of instructions for use of industrial products  USD 80.20
19 GBT 9943-2008  High-speed tool steels  USD 202.80
20 GBT 9851.2-2008  Terminology of graphic technology - Part 2: Terms for prepress  USD 227.60
21 GBT 9851.1-2008  Terminology of graphic technology - Part 1: Fundamental terms  USD 164.00
22 GBT 9808-2008  Seamless steel tubes for drilling  USD 104.20
23 GBT 9791-2003  Chromate conversion coatings on zinc, cadmium, aluminium_zinc alloys and zinc-aluminium alloys Test methods  USD 74.00
24 GBT 9772-2009  Fiber cement corrugated sheets and ridge tile  USD 106.60
25 GBT 9754-2007  Paints and varnishes—Determination of specular gloss of non-metallic paint films at 20° 60°and 85°  USD 173.00
26 GBT 9753-2007  Paints and varnishes--Cupping test  USD 50.80
27 GBT 9740-2008  Chemical reagent--General method for the determination of dry residue after evaporation  USD 28.00
28 GBT 9734-2008  Chemical reagent--General method for the determination of aluminium  USD 49.00
29 GBT 9733-2008  Chemical reagent - General method for the determination of carbonyl compounds  USD 33.40
30 GBT 9727-2007  Chemical reagent—General method for the determination of phosphate  USD 49.40
31 GBT 9723-2007  Chemical reagent--General rules for flame atomic absorption spectrometry  USD 122.00
32 GBT 9695.19-2008  Meat and meat products - Sampling  USD 75.00
33 GBT 969-2007  Technical specification for taps  USD 59.00
34 GBT 9465-2008  Vehicle-mounted mobile elevating work platform  USD 259.60
35 GBT 9444-2007  Magnetic particle testing for steel castings  USD 72.40
36 GBT 9345.2-2008  Plastics - Determination of ash - Part 2: Poly(alkylend terephthalate)materials  USD 89.20
37 GBT 934-2008  Methods for measuring meteorological conditions in the hot work environment  USD 149.40
38 GBT 9341-2008  Plastics - Determination of flexural properties  USD 172.40
39 GBT 9326.5-2008  Oil-filled, paper or polypropylene paper laminate insulated, metal-sheathed cables and accessories for alternating voltages up to and including 500kV - Part 5: Pressure tanks  USD 108.00
40 GBT 9326.4-2008  Oil-filled, paper or polypropylene paper laminate insulated, metal-sheathed cables and accessories for alternating voltages up to and including 500kV - Part 4: Joint  USD 180.00
41 GBT 9326.3-2008  Oil-filled, paper or polypropylene paper laminate insulated, metal-sheathed cables and accessories for alternating voltages up to and including 500kV - Part 3: Sealing end  USD 216.00
42 GBT 9326.2-2008  Oil-filled, paper or polypropylene paper laminate insulated, metal-sheathed cables and accessories for alternating voltages up to and including 500kV - Part 2:Oil-filled paper insulated, lead-sheathed cables for alternating voltages up to and including 5  USD 216.00
43 GBT 9326.1-2008  Oil-filled, paper or polypropylene paper laminate insulated, metal-sheathed cables and accessories for alternating voltages up to and including 500kV - Part 1: Test  USD 1837.20
44 GBT 9281.1-2008  Clear liquids - Estimation of colour by the Gardner colour scale - Part 1:Visual method  USD 98.53
45 GBT 9280-2008  Paints and varnishes - Pressure test for stackability  USD 59.20
46 GBT 9278-2008  Temperatures and humidities for conditioning and testing of paint specimens  USD 40.80
47 GBT 9275-2008  Paint and varnishes - Buchholz indentation test  USD 90.60
48 GBT 9268-2008  Determination of freeze-thaw resistance of latex and emulsion paints  USD 47.80
49 GBT 9258.2-2008  Coated abrasives-Grain size analysis-Part 2: Determination of grain size distribution of macrogrits P12 to P220  USD 96.60
50 GBT 9125-2003  Fasteners for pipe flange joints  USD 40.32

 

 

 

 

ข้อมูลบัญชี:
ZXD@HLYT.COM
ข้อมูลบัญชี:
WWW.CN-STANDARD.NET
ปักกิ่ง
Beijing Hualian-Yatong Network Information Technology Co.,LTD
สถานที่บริษัท:Room 1605, B Tower, SIGMA Building,
No.49 Zhichun Road, Haidian District, Beijing
โทรศัพท์:0086 10 88099016
แฟกซ์:86 10 88097217
ฮ่องกง
CHINA STANDARD TRANSLATION LIMITED
สถานที่บริษัท:Rooms 1318-19, 13/F, Hollywood Plaza
610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
โทรศัพท์:(852)82330220
แฟกซ์:(852)27108266

E-mail:zxd711020@hotmail.com

EMAIL:gbstandard@hotmail.com
chinastandard@hotmail.com
zxd711020@hotmail.com

ต่อไปนี้คือข้อมูลบัญชีของเว็บการแปลมาตรฐานประเทศจีน:
(ทางลูกค้าเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนเงินธนาคาร)

1.การโอนเงินระหว่างประเทศ:
ชื่อบริษัท:CHINA STANDARD TRANSLATION LIMITED
สถานที่บริษัท:Rooms 1318-19, 13/F, Hollywood Plaza
610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
โทรศัพท์:(852)82330220
แฟกซ์:(852)27108266


ชื่อบัญชี:CHINA STANDARD TRANSLATION LIMITED
หมายเลขบัญชี(A/C):817-401896-838
รหัส SWIFT: HSBCHKHHHKH
ชื่อธนาคาร: HSBC Hong Kong
ที่อยู่ธนาคาร:1 Queen's Road Central, Hong Kong

2.บัญชีส่วนบุคคล

ชื่อบัญชี: Mr. Zhang Xian dong
รหัส SWIFT: BKCHCNBJ110
หมายเลขบัญชี(A/C): 318152074082
ชื่อธนาคาร: BANK OF CHINA, BEIJING BRANCH
ที่อยู่ธนาคาร::8 Yabao Lu, Chaoyang District, Beijing, China


3.PayPal(www.paypal.com) ข้อมูลบัญชี:

E-mail:zxd@hlyt.com 
โทรศัพท์: 86 10 8809 9016
EMAIL: gbstandard@hotmail.com
ค้นหามาตรฐาน      Disclaimer   
 ฉบับภาษาจีน  

สงวนลิขสิทธิ์โดย Beijing Hualian-Yatong Network Information Technology Co.,LTD & China Standard Translation LTD©2000-2018
WWW.CN-STANDARD.NET
ปักกิ่ง
Beijing Hualian-Yatong Network Information Technology Co.,LTD
สถานที่บริษัท:Room 1605, B Tower, SIGMA Building,
No.49 Zhichun Road, Haidian District, Beijing
โทรศัพท์:0086 10 88099016
แฟกซ์:86 10 88097217
ฮ่องกง
CHINA STANDARD TRANSLATION LIMITED
สถานที่บริษัท:Rooms 1318-19, 13/F, Hollywood Plaza
610 Nathan Road, Mongkok, Kowloon, Hong Kong
โทรศัพท์:(852)82330220
แฟกซ์:(852)27108266